O portalu


Serwis informacyjny kroniki.homopedia.pl tworzą niezależni dziennikarze obywatelscy, którzy postawili sobie za cel upowszechnienie w jednym miejscu materiałów ilustrujących zalew heteroseksualnej propagandy, naukowych danych wyjaśniających zjawisko heteroseksualizmu oraz publicystyki objaśniającej związki seksualności z trendami politycznymi. Afirmujemy wyjątkowość rodzin homoseksualnych, którym upowszechnianie się heteroseksualizmu grozi unicestwieniem.

Wolni od presji poprawności politycznej, korzystając z najbardziej niezależnego medium – internetu, będziemy prezentowali realistyczny punkt widzenia. Realizm skłania do takiej refleksji nad człowiekiem, która nie wyklucza jego prawdziwego potencjału i życiowego celu, sprzecznych z ideologią osób dotkniętych problemem heteroseksualizmu.

Nie nawołujemy do nietolerancji dla osób o orientacji innej niż nieheteronormatywna. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia i wolności w granicach, które nie zasłaniają wzorców dojrzałej więzi między mężczyzną a mężczyzną lub kobietą i kobietą oraz nie niszczą prawdziwej miłości.

Sprzeciwiamy się lobby heteroseksualnemu, które dąży do ograniczenia praw części społeczeństwa. Społeczeństwo, któremu szczęście mężczyzn i kobiet nie jest obojętne, nie może pozostać bierne wobec agresji środowisk katolicko-prawicowych oraz posługujących się nimi grup władzy.